Θεωρία προσωπικότητας του Freud

Σύμφωνα με τον Freud η προσωπικότητα του ατόμου αποτελείται από τρια στοιχεία το Id (εκείνο), το superego (το υπερεγώ) και το ego (το εγώ). Αυτή η θεωρία δημιουργήθηκε το 1923 από τον Freud. Τα τρία αυτά στοιχεία δεν αποτελούν κάποια φυσική λειτουργία του ατόμου αλλά είναι κομμάτια από τα οποία αποτελείται η ψυχή του καιΠερισσότερα ⟶